mandag 15. november 2010

Linoleum

 her har jeg kuttet inn i en linoleum-plate. jeg brukte en liten kuttesak av et verktøy. for å få det over på papiret så måtte jeg kutte i platen speilvendt, for at det sku bli riktig vei på trykket.